top of page

Provozní řád lyžařské a snowboardové školy

Provozní doba lyžařské školy je denně od 9:00 do 16:00 hodin

 

Výuková lekce trvá 50 minut, nedohodneme-li se jinak.

 

Sraz s instruktorem je před kanceláří (meeting point), není-li domluveno jinak.

 

Výuka začíná v celou hodinu.

 

Večerní výuka je možná po domluvě s vedením školy.

 

V případě neuskutečnění programu v důsledku zásahu vyšší mocí (nepředvídatelná situace nebo událost)

(nepředvídatelná situace nebo událost) se program přesouvá na nejbližší náhradní termín.

Instruktor nezodpovídá za nezletilého klienta v případě, že nerespektuje jeho pokyny a upozornění,

popř. nemá vhodnou lyžařskou/snow­boardovou výzbroj a výstroj, odborně seřízené vázání s DOKLADEM.

Klient, či odpovědná osoba nezletilého dítěte je před výukou povinna nahlásit zdravotní stav,

možné komplikace apod.

Klienti nejsou pojištěni u Lyžařské školy, výuka probíhá na vlastní nebezpečí.

Klient je povinen dodržovat pravidla FIS pro chování lyžařů a snowboardistů a pravidla lyžařského areálu.

Každý klient zakoupením lekce souhlasí s provozním řádem.

Provozní řád nabývá účinnosti dne 01.12.2015 a platí do odvolání.

Storno podmínky: Zrušení výuky minimálně 1 den před zahájením – vrácení 100% z ceny výuky,

zrušení v den výuky – vrácení 0%

Peníze se vrací pouze v případě nečinnosti areálu nebo školy

Výukové lekce začínají a končí podle časového harmonogramu. V případě Vašeho zpoždění

nemůžeme garantovat celou výukovou hodinu

Objednaná lekce musí být zaplacena nejpozději 15 minut před začátkem výuky,

v opačném případě si lyžařská škola vyhrazuje právo obsadit lekci jiným klientem

Škola si vyhrazuje právo na změnu instruktora

bottom of page